Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ulvila

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatokset.ulvila.fi:443/paatokset/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatokset.ulvila.fi:443/paatokset/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.06.2021 klo 17:00 - 18:43 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
124   Valtuuston kokouksen 14.6.2021 päätösten täytäntöönpano
125 Vuoden 2022 talousarvion laadintaohjeet
126 Vuoden 2021 talousarvion muuttaminen uuden organisaatiorakenteen mukaiseksi
127   Lausunto Satakunnan henkilöliikenneselvityksestä 2021
128   Perinnönluovutushakemus
129 Ulvilan kaupungin viestintäsuunnitelman ja brändin hyväksyminen
130 Rantavainion asemakaavan muutos
131 Määräalan ostaminen Arvela-nimisestä tilasta 886-401-1-525 Hormistossa (kauppakirjan hyväksyminen)
132   Toimenpiteet työllistämisen Ulvila -tukirahan käyttöönottoon ulvilalaisten järjestöjen tukemiseksi vuonna 2021
133   Ulvilan perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävät suunnitelmat
134   Lions Club Ulvila ry:n tukihakemus vuoden 2021 Hansamarkkinoiden järjestämiseksi
135   Työllisyyden kuntakokeilun työryhmän puheenjohtajan vaihtaminen
136   Valtuuston vaalilautakunnan valitseminen toimikaudeksi 2021-2025
137   Valtuuston puheenjohtajien vaali
138   Valtuuston pöytäkirjanpitäjän määrääminen
139   Valtuuston koolle kutsuminen sekä kokouskutsun ja esityslistan toimittaminen
140   Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen
141   Tarkastuslautakunnan vaali
142   Keskusvaalilautakunnan vaali
143   Kaupunginhallituksen vaali
144   Sivistyslautakunnan vaali
145   Teknisen lautakunnan vaali
146   Lupalautakunnan vaali
147   Jäsenten nimeäminen Porin kaupungin perusturvalautakuntaan
148   Edustajien valitseminen Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristölautakunnan ympäristöterveysjaostoon
149   Edustajan valitseminen Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristölautakunnan joukkoliikennejaostoon
150   Edustajan valitseminen Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristölautakunnan jätehuoltojaostoon
151   Jäsenten valinta Porin seudun kansalaisopiston hallintojaostoon
152   Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valitseminen toimikaudeksi 2021-2025
153   Käräjäoikeuden lautamiesten vaali
154   Edustajien valinta Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustoon toimikaudeksi 2021-2025
155   Edustajien valinta Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukseen
156   Edustajien valinta Satakuntaliiton edustajainkokoukseen
157   Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan jäsenten valinta
158   Lounais-Suomen poliisin neuvottelukunnan jäsenen vaali
159   Viranhaltijapäätöksiä
160   Lautakuntien pöytäkirjoja
161   Ilmoitusasiat
162 Vuoden 2021 kuntavaalien tulos

Osallistuja Tehtävä
Jokinen-Anttila Leena puheenjohtaja
Leino Pekka varapuheenjohtaja
Ahonen Tiina jäsen
Anttila Hanna jäsen
Eräpuro Janne jäsen
Mattila Johanna jäsen
Saari Heikki jäsen
Tuori Pekka jäsen
Viljanen Jarkko jäsen
Holmlund Anne valtuuston pj
Heinimäki Mikko valtuuston 1. vpj
Järvelä Tero valtuuston 2. vpj
Löfbacka Mikko kaupunginjohtaja
Airaksinen Mikko pöytäkirjanpitäjä
Hjulgren Juha tekninen johtaja
Vepsä Kimmo sivistysjohtaja
Virola Juha kaupunkisuunnittelun johtaja